Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu

Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama

Bizimle Üniversite Hazırlığı Bir Çırpıda Atlayın! (Birebir Eğitim Üst Düzey Başarı Oranı)

Tamamı alanında uzman sınav hocalarından oluşan öğretmen kadromuzla üniversite hazırlığı bir çırpıda atlayın! Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu programlarımız birebir dersler şeklinde verilmekte olup, öğrencinin seviyesine ve eksiklerine yönelik olarak 20,30,40,50,60 saat şeklinde uygulanmaktadır. Dersler üniversitelerin sınav formatına son derece hakim alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Eğitim içeriğimiz Boğaziçi Üniversitesi sınav formatında hazırlanmış olup, sonuç odaklıdır. Birebir hazırlık atlama kursu programlarımız ile siz de PROFICIENCY’e son kez hazırlanın..

Listening

Reading

Speaking

Sınav Stratejileri

Writing

Deneme Sınavları

Üniversite Hazırlık Atlama Kursları

Üniversite Hazırlık Atlama Kursu Eğitim İçeriği


4 Beceride Akademik Eğitimler (Dört beceri üzerine listening, writing, reading, speaking alanlarında akademik eğitimlerle sınava eksiksiz hazırlıyoruz.)

Puan Arttıracak Kalıplar (Sınav stratejileri, puan arttıracak kalıpların gösterimi ve özel gramer gramer yapıları ile başarı oranınızı yükseltiyoruz.)

Deneme Sınavları ve Kritikleri (Gerçek sınav formatında deneme sınavları ve kritikleriyle gelişiminizi görmenizi, eksiklerinizi de gidermenizi sağlıyoruz.)

Birebir Ders Üst Düzey Başarı (Alanında marka hocalardan alacağınız seviyenize ve eksiklerinize yönelik planlanan birebir derslerle başarıyı şansa bırakmıyoruz..)

Kanıtlanmış Üst Düzey Başarı Oranı


Tamamen Boğaziçi Üniversitesi proficiency sınavı formatına uygun olarak hazırlanmış hazırlık atlama kursu programlarımızla ve tamamı sınav hocalarından oluşan profesyonel eğitim kadromuzla sizleri sınava eksiksiz hazırlıyoruz! Bu noktada sizlerden istediğimiz ise; şu anki seviyenizden hedeflediğiniz seviyeye gelebilmeniz için yeterli zamanı ayırabilmeniz, derslere devamlılık göstermeniz, eğitmenlerimizin rehberliğine güvenip dört beceri üzerine yapacağı ve yaptıracağı tüm çalışmaları aksatmadan yürütmenizdir. Kariyer Yolu Eğitim Kurumlarının hazırlık atlama kursu programlarına katılan öğrencilerinin başarı oranı oldukça yüksektir. Belirtilen şartları karşılayan yeni öğrencilerimiz için de başarı kaçınılmazdır.

 

Seviye Belirleme Sınavı

Seviyeniz hakkında ön bilgi sahibi olabilmemiz için aşağıdaki konulardan bir tanesini seçip writing yazarak info@kariyeryolu.com.tr adresine iletiniz.

Writing Konuları

  1. Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.
  2. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.
  3. Formal examinations are the only effective way to assess a student’s performance. Continual assessment such as course work and projects is not a satisfactory way to do this. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Writing’lerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Belirtilen konulardan bir tanesini seçip o konu hakkında en az 250 kelime yazın.
  2. Kompozisyon INTRODUCTION, BODY 1, BODY 2 ve CONCLUSION’dan oluşmalıdır.
  3. Kompozisyonu yazarken yazarken sözlük kullanmayın. (Writing’in amacı sizin mevcut seviyenizi belirtmektir.)
  4. Süre 40 dakikadır. Tamamladıktan sonra info@kariyeryolu.com.tr’ye gönderebilirsiniz.
Proficiency Kursu

Bizimle Üniversite Hazırlığı Bir Çırpıda Atlayın!

Tamamen sınava gireceğiniz üniversitenin sınav formatına uygun olarak alacağınız akademik eğitimlerle ve hedefe nokta atışı yapabileceğiniz stratejik gösterimlerle üniversite hazırlığı bir çırpıda atlayın. (Alanında uzman hocalarla..)

Listening

Speaking

Writing

Reading

Sınav Stratejileri

Deneme Sınavları

Tüm Üniversitelerde Kanıtlanmış Üst Düzey Başarı Oranı! (Birebir Eğitim)

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Boğaziçi Üniversitesi hazırlık atlama sınavları dinleme, okuma, yazma olarak üç bölümden oluşmaktadır. Sınav süresi yaklaşık olarak 3,5 saattir. Sınavda en düşük geçme notu C’dir. C notu 60 sayısal nota denktir. Ancak Boğaziçi Üniversitesi’nde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir.

Dinleme (Dinlediğini Anlama) Bölümü


Bu bölüm seçici dinleme ve ayrıntılı dinleme olarak iki bölümden oluşmaktadır. Dinleme metinleri bir görevli tarafından bir kez okunur. Seçici dinleme sınavında öğrenci metin okunmadan önce 3 dakika boyunca soruları inceler ve ardından metin okunurken soruları yanıtlar. Metnin okunması bittiğinden öğrencilerin yine 3 dakika cevaplarını kontrol etme hakkı vardır. Ayrıntılı dinleme bölümünde ise öğrenciler soruları görmeden okunan metin hakkında notlar alırlar. Burada öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilmektedir. Metnin okuması tamamlandığında öğrenciler 15 dakika içerisinde notlarıyla beraber soruları cevaplarlar.

Okuma (Okuduğunu Anlama) Bölümü


Bu bölüm arayarak okuma ve ayrıntılı okuma olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Burada öğrencilerden istenen soruda geçen anahtar kelime ya da kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulmalarıdır. Bu kısım 8-10 sorudan oluşur ve toplam süre 30-35 dakikadır. İkinci bölüm olan ayrıntılı okumada öğrencilerden istenen metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesidir. Bu bölüm 9-11 sorudan oluşmaktadır. Toplam süresi 40-50 dakikadır. Buradaki soru tipleri arayarak okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşünceler arasında ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçmektedir. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilmektedir.

Yazma (Yazılı İfade) Bölümü


Bu bölümde öğrencilerden iki farklı konu üzerinde iki farklı kompozisyon yazması istenir. Her bir kompozisyon yaklaşık 1 A4 uzunluğunda olmalıdır. Her bir kompozisyon için verilen süre 40 dakikadır. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi hazırlık atlama kursu programlarımız bulunmaktadır. Sınava bizimle hazırlanabilmek için iletişime geçmeniz yeterlidir.