Anadolu Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu

Hazırlık Atlama Kursu

Anadolu Üniversitesi Hazırlık Atlama

Bizimle Üniversite Hazırlığı Bir Çırpıda Atlayın! (Birebir Eğitim - Kanıtlanmış Üst Düzey Başarı Oranı)

Tamamı alanında uzman sınav hocalarından oluşan öğretmen kadromuzla üniversite hazırlığı bir çırpıda atlayın! Anadolu Üniversitesi hazırlık atlama kursu programlarımız birebir dersler şeklinde verilmekte olup, dersler öğrencinin seviyesine ve eksiklerine yönelik olarak 20 – 60 saat arasında planlanmaktadır. Dersler üniversitenin sınav formatına son derece hakim alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Eğitim içeriğimiz Anadolu Üniversitesi sınav formatında hazırlanmış olup, sonuç odaklıdır.

Gelin birlikte başaralım ve yıllarca binlerce öğrenciye eşlik ettiğimiz bu serüvende sizin de adınızı gurur tablomuza yazalım..

**Kariyer Yolu Eğitim Kurumları tamamen akademik yabancı dil sınavı eğitimleri (Hazırlık atlama, IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) alanında hizmet veren uzman SINAV eğitimi kurumlarındandır.

Listening

Reading

Speaking

Sınav Stratejileri

Writing

Deneme Sınavları

En İyi Hazırlık Atlama Kursu

Anadolu Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu Eğitim İçeriği


4 Beceride Akademik Eğitimler (Dört beceri üzerine listening, writing, reading, speaking alanlarında akademik eğitimlerle sınava eksiksiz hazırlıyoruz.)

Puan Arttıracak Kalıplar (Sınav stratejileri, puan arttıracak kalıpların gösterimi ve özel gramer gramer yapıları ile başarı oranınızı yükseltiyoruz.)

Deneme Sınavları ve Kritikleri (Gerçek sınav formatında deneme sınavları ve kritikleriyle gelişiminizi görmenizi, eksiklerinizi de gidermenizi sağlıyoruz.)

Birebir Ders Üst Düzey Başarı (Alanında marka hocalardan alacağınız seviyenize ve eksiklerinize yönelik planlanan birebir derslerle başarıyı şansa bırakmıyoruz..)

Kanıtlanmış Üst Düzey Başarı Oranı


Tamamen Anadolu Üniversitesi hazırlık atlama ve muafiyet sınavı formatına uygun olarak hazırlanmış hazırlık atlama kursu programlarımızla ve tamamı sınav hocalarından oluşan profesyonel eğitim kadromuzla sizleri sınava eksiksiz hazırlıyoruz! Kariyer Yolunuzda sizlere eşlik edebilmek için sadece bir telefonunuzu bekliyoruz..

Gelin birlikte başaralım ve yıllarca binlerce öğrenciye eşlik ettiğimiz bu serüvende sizin de adınızı gurur tablomuza yazalım..

**Kariyer Yolu Eğitim Kurumları tamamen akademik yabancı dil sınavı eğitimleri (Hazırlık atlama, IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) alanında hizmet veren uzman SINAV eğitimi kurumlarındandır.

Seviye Belirleme Sınavı

Seviyeniz hakkında ön bilgi sahibi olabilmemiz için aşağıdaki konulardan bir tanesini seçip writing yazarak info@kariyeryolu.com.tr adresine iletiniz.

Writing Konuları

 1. Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.
 2. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.
 3. Formal examinations are the only effective way to assess a student’s performance. Continual assessment such as course work and projects is not a satisfactory way to do this. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Writing’lerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Belirtilen konulardan bir tanesini seçip o konu hakkında en az 250 kelime yazın.
 2. Kompozisyon INTRODUCTION, BODY 1, BODY 2 ve CONCLUSION’dan oluşmalıdır.
 3. Kompozisyonu yazarken yazarken sözlük kullanmayın. (Writing’in amacı sizin mevcut seviyenizi belirtmektir.)
 4. Süre 40 dakikadır. Tamamladıktan sonra info@kariyeryolu.com.tr’ye gönderebilirsiniz.
Proficiency Kursu

Bizimle Üniversite Hazırlığı Bir Çırpıda Atlayın!

Tamamen sınava gireceğiniz üniversitenin sınav formatına uygun olarak alacağınız akademik eğitimlerle ve hedefe nokta atışı yapabileceğiniz stratejik gösterimlerle üniversite hazırlığı bir çırpıda atlayın. (Alanında uzman hocalarla..)

Listening

Speaking

Writing

Reading

Sınav Stratejileri

Deneme Sınavları

ÖN KAYIT – ÖN BİLGİ FORMU

Hazırlık atlama kursu programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için ön kayıt/ön bilgi formumuzu doldurarak eğitim danışmanlarımızın sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

  Anadolu Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

  Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavı’ndan geçebilmek için öğrenciler 3 ana bölümden oluşan bir sınav sistemine tabi tutulmaktadır. Bu ana bölümler çoktan seçmeli sınav, yazma becerileri sınavı ve konuşma becerileri sınavlarıdır.
  Bu sınavların ağırlık yüzdeleri şu şekildedir; Çoktan seçmeli sınav %60, yazma becerileri sınavı %20 ve konuşma becerileri sınavı %20’dir.

  Çoktan Seçmeli Sınav

  Bu sınav Dinleme Anlama, Dil Kullanımı, Kelime Bilgisi ve Okuma Anlama olarak 4 bölüme ayrılmaktadır. Her bölümde 20’şer adet soru bulunup, toplam soru sayısı 80’dir. Bu sınavda sorulan sorular Global Scale of English (GSE) öğrenim çıktıları cetvelinde 51-66 aralığına denk gelen öğrenim çıktıları temel alınarak hazırlanmaktadır. Ancak öğrenciler önceki seviyelerdeki çıktılardan da sorumlu tutulmaktadırlar.
  İlk bölüm; Dinleme Anlama Bölümü ( Listening Comprehension) : Bu sınavda kişinin dinlediğini anlama becerisi test edilmektedir. Bu bölüm de kendi içerisinde 3’e ayrılır. İlk bölümde bir set üzerinden toplam 4 soru sorulmaktadır. Bu sette belirli bir konu hakkında 4 farklı konuşma verilir. Burada öğrenciden istenen konuşmayı dinleyerek konuşmacıları soruda verilen cümle veya fikirlerle eşleştirmeleridir. İkinci bölümde karşılıklı konuşma örnekleri dinletilerek bu konuşmalar ile ilgili anlamaya yönelik 3-5 adet soru sorulmaktadır. Bu bölümde 2 set, 2 sette toplam 8 soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde daha uzun bir konuşma (ders anlatımı gibi) verilir ve yine bu konu hakkında dinleme ve anlamaya yönelik 3-5 adet soru sorulur. Bu bölüm iki setten oluşmakta olup, toplamda 8 adet soru bulunmaktadır. Dinleme ve anlama bölümünün uygulama süresi yaklaşık 25-30 dakikadır.
  İkinci bölüm; Dil Kullanımı Bölümü (Language Use): Sınava giren kişilerin İngilizce dilbilgisini ölçmeyi amaçlayan bu sınav 20 sorudan oluşmakta ve iki alt bölüme ayrılmaktadır. İlk alt bölümde kişinin dilbilgisi bağlam içerisinde test edilir. Sorular paragraf şeklinde olup, cevaplar çoktan seçmelidir. Bu alt bölümde soru sayısı 5-6 arasındadır.
  Üçüncü bölüm; Kelime Bilgisi (Vocabulary): 20 sorudan oluşan bu bölümde sınava giren kişiden istenen verilen 1-2 cümlelik sorularda boşluğa gelecek doğru kelimeyi şıklar arasından bulmasıdır.
  Dördüncü bölüm; Okuma Anlama Bölümü: Bu bölümde kişinin okuma ve okuduğunu anlama becerileri test edilmektedir. Toplamda 20 soru bulunmaktadır. Bu bölümde metnin ana fikrini bulma, en uygun başlığı bulma, kelimenin anlamını tahmin etme, detay bilgileri bulma, çıkarım yapma, paragraf ve konu eşleştirme, metnin alınmış olabileceği kaynağı tahmin etme ve yazarın amacı gibi sorular sorulmaktadır.

  Yazma Becerileri Sınavı

  Bu sınavda iki adet alternatif soru verilerek kişinin bu sorulardan birini seçerek o konu hakkında bir metin yazması istenir. Sorular deneme, sebep-sonuç, karşılaştırma, kronolojik süreçler gibi yazı türlerini içerebilir. Sınava giren kişi tarafından yazılan metinler konunun ne ölçüde açıklandığı ve detaylandırıldığı, takip edilen mantıksal sıralama ve kullanılan bağlaçlar, kullanılan kelimelerin ve dilbilgisi yapılarının niteliği ve noktalama işaretleri kullanımı gibi değerlendirmelerden geçer.

  Konuşma Becerileri Sınavı

  Bu sınavda öğrencinin hedef dilde kendini ifade edip edemediği ölçülmektedir. Bu sınav da 2’ye ayrılır. Her iki bölümde de sorulan sorular Global Scale of English (GSE) de bulunan 51-58 ve 59-66 aralığına denk gelen öğrenme çıktılarına göre hazırlanmaktadır. A bölümü (Individual Talk) ikiye ayrılır. İlk bölümdeki sorular 51-58 aralığına göre hazırlanmıştır. Burada öğrenciden istenen kendisi ile ilgili deneyim ve görüşlerini aktarmasıdır. İkinci bölüm soruları 59-66 aralığına göre hazırlanmıştır. Burada da öğrencinin güncel konularla ilgili fikrini açıklaması istenir. B bölümünde ise ikinci bölümde yer alan 59-66 aralığındaki öğrenme çıktılarına ilave olarak öğrencilerin karşılıklı konuşmalarda fikirlerini ifade edebilme ve destekleyebilme becerileri ölçülmektedir.

  Anadolu Üniversitesi Hazırlık Atlama Kursu programlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.